piccalilli_’s avatarpiccalilli_’s Twitter Archive—№ 57,679

  1. I’ve got three unwritten rules 1. 2. 3.